Thống kê bạch thủ XSMB hôm nay thứ 4 ngày 1-7-2015

Thống kê lô tô bạch thủ ngày hôm nay:
>> Xem thêm xo so dong thap trực tiếp
+ Biên độ 6 ngày:
69
+ Biên độ 5 ngày:
66  66
+ Biên độ 4 ngày:
14  18  41  46  48  49  62  62  68  92  97
+ Biên độ 3 ngày:
08  08  14  14  14  14  14  14  24  24  24  29  37  37  38  39  39  39  40  40
42  44  44  44  46  47  47  49  50  51  61  66  66  67  67  67  68  68  74  74
74  78  79  83  84  86  89  92  94  94  97  98
Thống kê soi cầu xổ số ngày hôm nay
>> Xem thêm trực tiếp kết quả xshcm nhanh nhất
+ Biên độ 9 ngày:
86
+ Biên độ 8 ngày:
19
+ Biên độ 7 ngày:
16  17  18  36  46  66  68  69  86  87  95
+ Biên độ 6 ngày:
15  36  47  50  63  69  79  87
+ Biên độ 5 ngày:
01  04  06  13  15  16  17  19  34  34  35  37  39  44  47  49  61  61  63  65
66  66  66  66  67  68  69  72  78  79  79  82  89  92  93  94  95  96
+ Biên độ 4 ngày:
02  09  09  10  10  11  11  12  12  13  13  14  14  14  14  16  17  18  18  19
19  29  30  31  31  32  32  32  33  33  33  34  37  39  39  40  41  46  46  46
48  49  49  53  60  61  61  62  62  62  63  63  64  64  66  67  67  68  68  69
69  69  69  72  73  76  77  79  81  81  81  83  84  85  86  89  89  92  97
+ Biên độ 3 ngày:
04  04  06  06  08  08  08  08  10  10  11  12  12  12  13  13  14  14  14  14
14  14  14  14  16  16  16  16  16  16  17  17  17  17  17  17  18  18  18  18
19  19  19  19  20  20  22  23  24  24  24  24  25  28  28  30  30  31  31  32
32  33  33  33  34  34  34  34  35  36  36  36  37  37  37  37  38  38  38  39
39  40  40  40  40  41  41  42  43  43  44  44  44  44  44  44  44  44  45  47
47  47  49  49  49  50  51  52  53  54  54  56  59  59  59  60  61  61  61  62
62  62  62  63  63  63  64  64  64  64  64  64  64  64  64  65  66  66  66  66
66  67  67  68  68  68  69  69  69  69  69  69  70  70  70  71  71  71  72  72
73  73  73  74  74  74  74  74  75  77  77  78  78  80  80  82  83  83  84  84
84  84  85  86  86  87  87  87  88  89  89  91  92  92  93  93  94  94  94  97
98  99