Thống kê bạch thủ XSMB hôm nay thứ 4 ngày 1-7-2015

Thống kê lô tô bạch thủ ngày hôm nay:
>> Xem thêm xo so dong thap trực tiếp
+ Biên độ 6 ngày:
69
+ Biên độ 5 ngày:
66  66
+ Biên độ 4 ngày:
14  18  41  46  48  49  62  62  68  92  97
+ Biên độ 3 ngày:
08  08  14  14  14  14  14  14  24  24  24  29  37  37  38  39  39  39  40  40
42  44  44  44  46  47  47  49  50  51  61  66  66  67  67  67  68  68  74  74
74  78  79  83  84  86  89  92  94  94  97  98
Thống kê dự đoán xổ số ngày hôm nay
>> Xem thêm trực tiếp kết quả xshcm nhanh nhất
+ Biên độ 9 ngày:
86
+ Biên độ 8 ngày:
19
+ Biên độ 7 ngày:
16  17  18  36  46  66  68  69  86  87  95
+ Biên độ 6 ngày:
15  36  47  50  63  69  79  87
+ Biên độ 5 ngày:
01  04  06  13  15  16  17  19  34  34  35  37  39  44  47  49  61  61  63  65
66  66  66  66  67  68  69  72  78  79  79  82  89  92  93  94  95  96
+ Biên độ 4 ngày:
02  09  09  10  10  11  11  12  12  13  13  14  14  14  14  16  17  18  18  19
19  29  30  31  31  32  32  32  33  33  33  34  37  39  39  40  41  46  46  46
48  49  49  53  60  61  61  62  62  62  63  63  64  64  66  67  67  68  68  69
69  69  69  72  73  76  77  79  81  81  81  83  84  85  86  89  89  92  97
+ Biên độ 3 ngày:
04  04  06  06  08  08  08  08  10  10  11  12  12  12  13  13  14  14  14  14
14  14  14  14  16  16  16  16  16  16  17  17  17  17  17  17  18  18  18  18
19  19  19  19  20  20  22  23  24  24  24  24  25  28  28  30  30  31  31  32
32  33  33  33  34  34  34  34  35  36  36  36  37  37  37  37  38  38  38  39
39  40  40  40  40  41  41  42  43  43  44  44  44  44  44  44  44  44  45  47
47  47  49  49  49  50  51  52  53  54  54  56  59  59  59  60  61  61  61  62
62  62  62  63  63  63  64  64  64  64  64  64  64  64  64  65  66  66  66  66
66  67  67  68  68  68  69  69  69  69  69  69  70  70  70  71  71  71  72  72
73  73  73  74  74  74  74  74  75  77  77  78  78  80  80  82  83  83  84  84
84  84  85  86  86  87  87  87  88  89  89  91  92  92  93  93  94  94  94  97
98  99

"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, các thông tin được cung cấp đã được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, và chỉ mang tính chất tham khảo hữu ích."