Nhân vật xác chết của tài tử “Harry Potter” trong phim “Swiss Army Man” có “của quý” dựng đứng được dùng làm cột xem bói. Telegraph đưa tin khán giả lũ lượt bỏ ra về sau 30 phút trong buổi chiếu ra mắt phim Swiss Army Man ở Rạp Eccles Theater. Buổi...