Tử vi thứ 4 của tuổi Thìn – Tuổi Rồng

Xem tu vi thứ 4 của tuổi Thìn – Tuổi Rồng. Canh Thìn sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Mậu Thìn nên dè dặt trong mọi chuyện

Tử vi thứ 4 của tuổi Thìn - Tuổi Rồng
Tử vi thứ 4 của tuổi Thìn – Tuổi Rồng

Canh Thìn:

Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Canh Thìn muốn xem chuyện tình cảm của mình xem tại boi tinh yeu.

Mậu Thìn:

Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa. Nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi.

Bính Thìn :

Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa. Nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi.

Giáp Thìn: Ngày tuổi của bổn mạng.

Tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng. Dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi. Gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Có tin buồn.

Nhâm Thìn:

Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc, có thể sử dụng phong thuy trong làm ăn. Có tin xa. Nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi.

Nguồn bài tin Tử vi thứ 4 của 12 Con Giáp ngày 22/4/2015 trên BOI.VN