Thống kê lotto gan xổ số Thừa Thiên Huế 13-04

ĐỂ MỌI NGƯỜI THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC CẶP SỐ ĐẸP NHẤT XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ 13-04. CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI ĐỘC GIẢ BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LOTTO GAN CỦA XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ. CHÚC MỌI NGƯỜI MAY MẮN.​
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 02 ra ngày: 22/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 05 ra ngày: 12/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 18 ra ngày: 17/11/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày
Cặp số 20 ra ngày: 29/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 23 ra ngày: 15/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 29 ra ngày: 15/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 31 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 38 ra ngày: 08/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 42 ra ngày: 29/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 45 ra ngày: 29/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 54 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 57 ra ngày: 15/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 60 ra ngày: 05/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 61 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 67 ra ngày: 08/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 84 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 94 ra ngày: 22/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 95 ra ngày: 22/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
  • Xem thống kê, soi cau xổ số 3 miền chi tiết.
ganxstth13-04