Thống kê lotto gan xổ số Bình Dương 24-04

Để mọi người thực sự tìm được cặp số đẹp nhất xổ số Bình Dương 24-04. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới độc giả bảng thống kê chi tiết lotto gan của xsbd. Chúc mọi người may mắn.

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 02 ra ngày: 19/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 07 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 13 ra ngày: 02/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 14 ra ngày: 02/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 17 ra ngày: 12/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 33 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 21/11/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày
Cặp số 36 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 53 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 57 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 61 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 68 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 73 ra ngày: 12/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 76 ra ngày: 16/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 85 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 89 ra ngày: 12/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 93 ra ngày: 31/10/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 95 ra ngày: 17/10/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 25 ngày
Cặp số 99 ra ngày: 26/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
  • Xem thêm kết quả xsqnm trực tiếp, chính xác.
ganxsbd24-04