Việc kinh doanh online bán hàng trên mạng đã phổ từ rất lâu, những xu hướngbán hàng trên mạng xã hội vài năm trở lại đây đã và đang là xu hướng thịnh hành.