Cập nhật bản tin phap luat ngày 20/04/2015 – Vì cần tiền cho người tình đã có chồng ở cách xa hơn 400 cây số, chỉ trong thời gian 40 ngày, Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1994) đã cướp đi sinh mạng của 3 người. Cướp để nuôi người tình Theo lời khai và tin tuc của Nguyễn...