IS
Phiến quân IS ngày 16/12 đã mở cuộc tiến công lớn vào một căn cứ của lực lượng người Kurd ở ngoại ô thành phố Mosul, Iraq.