(Tin nhanh) – Mười “bia” một mình dọn ra ở trong ngôi nhà hoang. Mọi người ai có tò mò có hỏi thì Mười “bia” trả lời qua quýt rằng ra đây ngủ để trông dưa hấu. Mười “bia” một mình dọn ra ở trong ngôi nhà hoang. Mọi người ai có tò mò có hỏi thì Mười...