Tờ New York Post cho rằng Ariadna Gutiérrez như một ngôi sao được sinh ra kể từ lúc được xướng tên chiến thắng và ngay sau đó bị tước vương miện Miss Universe 2015. Trong bài viết mới nhất trên tờ New York Post, tác giả Robert Rorke khẳng định chiến thắng và sau đó thất...