Để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, sáng nay, đại diện Agribank đề nghị tòa tịch thu xe Bentley của cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội, yêu cầu thu hồi tiền bị chiếm đoạt