Sinh vật lạ.
Đố các bác biết đây là con gì ?

chuyen la
tu vi 2015
xem ngay khai truong