Video clip về nghệ thuật quay bút. Quay bút đỉnh cảo không tưởng của sinh viên Nhật Bản.

xem điểm thi tốt nghiệp năm 2015