Dẫu cho chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Tuấn Anh vẫn khiến cho đồng đội ở Yokohama mệt bở hơi tai với pha đi bóng lắt léo đầy kĩ thuật của mình trong một buổi tập gần đây.